ถึงวันที่
วัน
คุณศรัยฉัตร กุญชร จีระแพทย์ พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย/ผู้ประกาศข่าว
คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร ช่อง 9
จำนวน คน (มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 44 คน)
บาท
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เนื้อหา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร