หลักสูตร Professional Contact Center สำหรับเจ้าหน้าที่ Thailand Elite รุ่นที่1 วันที่ 19 เมษายน 2559

19/04/2559

MCOT Academy ได้จัดอบรมหลักสูตร Professional Contact Center เพื่อให้ทีมผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้า บริษัท Thailand Privilege Card ได้เรียนรู้เทคนิควิธีในการสื่อสาร การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจปัญหา รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ และให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ รวมถึงมี ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยกันรับปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ พร้อมให้บริการ

ข่าวสารและกิจกรรมที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร