สอบบัตร กสทช.

29/10/2558

ในปี 2558 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขึ้น โดยภาคกลางจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ บมจ. อสมท และ ส่วนภูมิภาค 1 รอบ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจำนวน 280 คน

ข่าวสารและกิจกรรมที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร