ติดต่อเรา

  สำนักงาน : ฝ่าย MCOT ACADEMY ชั้น 5 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท

 โทรศัพท์ : 02-201-6000 ต่อ 6710-1

 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น.

 E-mail :  academy.mcot9@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร